Ressun lukio osallistuu vihreä lippu -projektiin lukuvuonna 2011-2012. Valitsimme tämän vuoden teemaksemme jätteiden vähentämisen. Pyrimme vähentämään etenkin tuotetun biojätteen määrää, koska koulussamme syntyy paljon sitä. Tätä blogia pidämme, koska haluamme, että kaikilla koulumme oppilailla on mahdollisuus osallistua toimintaamme tavalla tai toisella. Kaikilla tulee olla mahdollisuus saada tietoa ympäristöraadin päätöksista, toiminnasta ja tulevista tapahtumista.

Tulossa on selvitys jo tapahtuneesta ja tulevista tempauksista